Warning: file(http://tymek10.nazwa.pl/statlink/tagi_blogi/plan.osp.edu.pl.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/hydra12/ftp/osp.edu.pl/media/data.php on line 47

Warning: file(http://tymek10.nazwa.pl/statlink/tagi_low_blogi/plan.osp.edu.pl.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/hydra12/ftp/osp.edu.pl/media/data.php on line 48
<br /> <b>Notice</b>: Undefined variable: slowo in <b>/home/hydra12/ftp/osp.edu.pl/media/index.php</b> on line <b>220</b><br /> - slownik

Zawartość DNA jako marker prognostyczny u pacjentów z doustną leukoplakią czesc 4

Zawartość DNA zmierzono w próbkach biopsyjnych uzyskanych w czasie początkowego rozpoznania dysplazji i podczas wizyt kontrolnych. Średni współczynnik zmienności zawartości DNA w jądrach podczas diploidalnego piku, zarejestrowany przez liczbę jąder, w których występują dwa zestawy lub dwie kopie (2c), każdego chromosomu wynosił 5,7% (zakres od 3,3 do 7,9) ) dla wszystkich 150 pacjentów. Kryteria klasyfikacji zawartości DN...

Skuteczność szczepionki koniugatowej Salmonella typhi Vi u 2- do 5-letnich dzieci ad 6

Poziom przeciwciał IgG Vi indukowanych przez szczepionkę zmniejszył się z 22,5 jednostek ELISA po 6 miesiącach do 10,7 jednostek ELISA po dwóch latach; ten poziom był około 19 razy wyższy niż u dzieci w grupie placebo (10,7 vs. 0,57, p <0,001). W ciągu dwóch lat poziom przeciwciał IgG Vi w grupie placebo wzrósł z 0,15 do 0,57 jednostki ELISA (P <0,001). Obserwowano tendencję do immunogenności związanej z wiekiem i utrzymyw...

Przenikanie wirusa cytomegalii do niemowląt noworodków z przedporodową nietolerancją czesc 4

Siedem z 16 niemowląt z wrodzonym zakażeniem CMV (44 procent) miało nieprawidłowości kliniczne (żółtaczka, wybroczyny, hepatosplenomegalia, małogłowie, napady padaczkowe lub plamica) w okresie noworodkowym, jak opisano w poprzednim badaniu, a 5 miało trwałe zaburzenia neurorozwojowe.12 Różne wyniki demograficzne były podobne u 48 kobiet, które stały się seropozytywne w kierunku CMV pomiędzy ciążami (grupa serokonwersji) ...

Historia prywatnej opieki nad chorymi lub niepełnosprawnymi jest dziedziną bardzo zaniedbaną przez historyków zdrowia i medycyny. Jest to jednak bogata historia, która ma również swoje miejsce w historii życia prywatnego, rodziny i relacji społecznych. Jeśli jednak jest to zaniedbana historia, jest ona również niedoceniana, szczególnie w historii zdrowia i medycyny. Prywatna opieka nad chorymi przez członków rodziny i sąsiad...

Najnowsze zdjęcia w galerii :


Notice: Undefined variable: end in /home/hydra12/ftp/osp.edu.pl/media/index.php on line 323

Notice: Undefined variable: end in /home/hydra12/ftp/osp.edu.pl/media/index.php on line 325

Notice: Undefined variable: end in /home/hydra12/ftp/osp.edu.pl/media/index.php on line 327


Notice: Undefined variable: end in /home/hydra12/ftp/osp.edu.pl/media/index.php on line 331

Notice: Undefined variable: end in /home/hydra12/ftp/osp.edu.pl/media/index.php on line 333

Notice: Undefined variable: end in /home/hydra12/ftp/osp.edu.pl/media/index.php on line 335


Notice: Undefined variable: end in /home/hydra12/ftp/osp.edu.pl/media/index.php on line 340

Notice: Undefined variable: end in /home/hydra12/ftp/osp.edu.pl/media/index.php on line 343

Notice: Undefined variable: end in /home/hydra12/ftp/osp.edu.pl/media/index.php on line 346Czasowe aspekty małopłytkowości indukowanej przez heparynę ad

Zarejestrowaliśmy datę i godzinę rozpoczęcia leczenia heparyną, jak również drogę podawania i podawaną dawkę; data i czas wystąpienia małopłytkowości; i czy uprzednio podano leczenie heparyną. Uważa się, że małopłytkowość indukowana heparyną jest obecna, jeśli spełnione są oba następujące kryteria: zmniejszenie liczby płytek krwi do mniej niż 150 000 na milimetr sześcienny (przy minimalnym spadku o 30% liczby ...

Ciężki złożony niedobór odporności ze względu na specyficzny defekt w produkcji interleukiny-2 cd

Jako drugie przeciwciało użyto oczyszczonej przez powinowactwo kojarzonej z fluoresceiną koziej immunoglobuli- ny (Cappel Laboratories, Malvern, Pa.). Zabarwione komórki analizowano w sorterze komórek EPICS-V (Coulter) i analizowano 10 000 komórek bramkowanych na próbkę. Zastosowano logarytmiczną skalę intensywności fluorescencji, a komórki, których intensywność przekroczyła górną granicę wartości dla kontroli negatywnej,...

Ryzyko narażenia personelu chirurgicznego na krew pacjenta podczas operacji w Szpitalu Ogólnym w San Francisco ad 6

Założono, że nakłucie igły spowodowałoby dopasowanie ubytków w rękawicy podwójnie zewnętrznej i jej podwójnie wewnętrznym odpowiedniku, to ekspozycja igły-laseczka stanowiła wszystkie niewyjaśnione, dopasowane wady, i że podwójne rękawice raczej nie zapobiegłyby igle kije. W tej ocenie nie uwzględniono pojedynczych rękawiczek, ponieważ nie można było określić odsetka perforacji z powodu igieł w porównaniu z ru...