Skip to content

Zapobieganie cukrzycy typu 2 przez zmiany w stylu życia wśród osób z upośledzoną tolerancją glukozy ad

1 rok ago

540 words

Protokół badania został zatwierdzony przez komisję etyczną Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Helsinkach w Finlandii, a wszystkie osoby badane wyraziły pisemną zgodę. Badani pacjenci byli rekrutowani głównie przez badanie osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak krewni pierwszego stopnia pacjentów z cukrzycą typu 2. Do badania kwalifikowały się osoby z nadwagą (zdefiniowane jako osoby o wskaźniku masy ciała [waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach] 25 lub wyższych), które miały 40 do 65 lat i miały upośledzoną tolerancję glukozy. Upośledzona tolerancja glukozy została zdefiniowana jako stężenie glukozy w osoczu od 140 do 200 mg na decylitr (7,8 do 11,0 mmol na litr) dwie godziny po doustnym podaniu 75 g glukozy pacjentom, u których stężenie glukozy w osoczu po całonocnym poście było niższe niż 140 mg na decylitr.14 Test powtórzono u osób, u których pierwszy wynik był nieprawidłowy, a średnią z dwóch wartości użyto do określenia kwalifikowalności. Kryteria wykluczenia stanowiły diagnozę cukrzycy, obecność przewlekłej choroby powodującej przeżycie przez sześć lat jest mało prawdopodobna i inne cechy (niepełnosprawność psychiczna lub fizyczna), które mogą zakłócać udział w badaniu.
Osoby, które zapisały się do badania, zostały losowo przydzielone do grupy interwencyjnej lub grupy kontrolnej przez lekarza prowadzącego, z wykorzystaniem listy randomizacyjnej, z warstwą według centrum, płci i średniego stężenia glukozy w osoczu dwie godziny po doustnym prowokacji glukozą (140 do 169 mg na decylitr lub 170 do 200 mg na decylitr [7,8 do 9,4 mmol na litr lub 9,5 do 11,0 mmol na litr]). Pielęgniarki, które zaplanowały wizyty studyjne, nie miały dostępu do listy randomizacji. Jednakże pracownicy zaangażowani w interwencję musieli mieć świadomość przypisania grupy; w związku z tym badanie było tylko częściowo zaślepione. Personel laboratoryjny nie znał zadań grupy badanych, a badani nie byli informowani o ich stężeniach glukozy w osoczu w czasie obserwacji, chyba że zdiagnozowano cukrzycę.
W sumie 523 osoby w pięciu ośrodkach badawczych zostały losowo przydzielone do jednej z dwóch grup leczenia. Komitet punktów końcowych wykluczył jedną osobę, która miała cukrzycę w linii podstawowej, której rozpoznanie cukrzycy zostało potwierdzone podczas jej dwuletniej wizyty. Osobom w grupie kontrolnej podano ogólne ustne i pisemne informacje na temat diety (dwustronicowa ulotka) oraz ćwiczenia na linii podstawowej i podczas następnych wizyt rocznych, ale nie oferowano im specjalnych zindywidualizowanych programów. Wypełnili trzydniowy dziennik żywności w linii podstawowej i podczas każdej corocznej wizyty, korzystając z broszury ilustrującej wielkości porcji żywności.15 Podłoża składników odżywczych zostały obliczone za pomocą programu opracowanego w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego.
Uczestnicy grupy interwencyjnej otrzymali szczegółowe porady dotyczące tego, jak osiągnąć cele interwencji, które stanowiły zmniejszenie masy ciała o 5 procent lub więcej, całkowite spożycie tłuszczu do mniej niż 30 procent zużytej energii oraz spożycie tłuszcz nasycony do mniej niż 10 procent zużytej energii; zwiększenie spożycia błonnika do co najmniej 15 g na 1000 kcal; i umiarkowane ćwiczenia przez co najmniej 30 minut dziennie
[więcej w: piramidy nerkowe, szwajcarski system opieki zdrowotnej, kryształy kwasu moczowego w moczu ]
[hasła pokrewne: pekniecie zoladka, zwiotczenie przepony, krwiak zaotrzewnowy ]

0 thoughts on “Zapobieganie cukrzycy typu 2 przez zmiany w stylu życia wśród osób z upośledzoną tolerancją glukozy ad”